AccesPro®

AccesPro® fietsenstalling beheer

 • Efficiënt en effectief beheer van fietsenstallingen
 • Fietsdetectie
 • Geïntegreerde betaalmodule

De populariteit van de fiets vraagt om een toenemende behoefte aan fietsparkeerplaatsen. Een efficiënt en effectief beheer van fietsenstallingen wordt daarom steeds belangrijker. Met name op locaties met een hoge fietsparkeerintensiteit, zoals rondom stations en winkelgebieden, is een optimale benutting van de beschikbare fietsparkeercapaciteit belangrijk.

AccessPro® biedt een totaaloplossing voor een efficiënt en effectief fietsstallingsbeheer, waarmee ingaande en uitgaande verkeersstromen in fietsenstallingen automatisch worden geregistreerd, gebruikers real-time over de beschikbare stallingscapaciteit worden geïnformeerd, gestalde fietsen worden gedetecteerd en “betalen naar stallingsduur” als module aan het systeem kan worden toegevoegd.

Het AccessPro®-principe is gebaseerd op de toepassing van transponders (tags), waarbij de fietsen van de stallingsbezoekers worden voorzien van ofwel een vaste transponder (abonnementhouders en dagstallers) dan wel een tijdelijke transponder (incidentele stallers).

AccessPro®:

 • Automatische gebruikersregistratie
 • Optimale doorstroming
 • Ingenieus led-systeem
 • Real-time stallingscapaciteit
 • Effectief stallingsbeheer/rapportages
 • Fietsdetectie
 • Betaald parkeren
 • Snelle realisatie
 • Economisch verantwoord
 • Verkeermanagement-tool

Automatische gebruikersregistratie

Bij binnenkomst of vertrek van de fietsenstalling wordt de transponder op de fiets herkend en, zodra een door vloerantennes gemarkeerde zone wordt betreden/verlaten, als ingaande of uitgaande fiets geregistreerd.

Optimale doorstroming

Een groot voordeel van de toepassing van transponders is dat de doorstroming van fietsers op geen enkele manier wordt vertraagd. Toegangshekjes, tourniquets of door beheerders aan de fiets te bevestigen bonnetjes zijn verleden tijd!

accespro

Ingenieus led-systeem

Middels een ingenieus led-systeem op de vloer wordt de beheerder, zodra de een fietser de stalling verlaat, middels kleursignalering geïnformeerd over een eventueel saldotekort voor de bezoeker en/of de noodzaak voor de bezoeker tot het verlengen het abonnement.

Real-time stallingscapaciteit

De ingaande en uitgaande verkeersstromen worden gemonitord en kunnen worden gevisualiseerd op een display, zodat de bezoekers te allen tijde real-time over de beschikbare stallingscapaciteit en de locatie van de vrije stallingsplaatsen worden geïnformeerd.

Effectief stallingsbeheer/rapportages

De registratiegegevens van de in de fietsenstalling aanwezige fietsen, zoals aankomsttijden, vertrektijden, stallingsduur etc. worden bijgehouden in een SQL-relationele database. Deze database staat in de ‘’cloud’’ en kan voor rapportage en analyses worden gebruikt. AccessPro® biedt een aantal standaardrapportages, zoals bezettingsgraad, aantal aankomsten per tijdseenheid en bezoekfrequentie per gebruiker. Aanvullend kan de beheerder ook zelf rapportages samenstellen. Naast de gegevensanalyse is een online dashboard met web-interface in het systeem geïntegreerd. Dit dashboard toont real-time grafisch en met getallen gegevens over bijv. de bezettingsgraad, het aantal lege plekken, recente historische gegevens etc.

Fietsdetectie

AccessPro® biedt mogelijkheden voor statische fietsdetectie en dynamische fietsdetectie. De statische detectie is gebaseerd op het gebruik van handscanners welke aan de database zijn gekoppeld en waarmee de actuele informatie continue wordt gesynchroniseerd. Via Wifi kan ook de actuele informatie worden opgevraagd. Anderzijds kunnen de gegevens van een handscan via Wifi of ethernet weer naar de database worden teruggestuurd. De handheld readers kunnen voor een aantal functies worden gebruikt, bijv. het zoeken van één of meerdere fietsen in de stalling, het tellen van de fietsen of het overboeken van fietsen naar een andere locatie in de stalling.

Bij de keuze voor een dynamische detectie wordt de fietsenstalling middels readers in sectoren opgedeeld. Via deze readers wordt de stallingstijd per fiets real-time gemonitord.

antenne accespro

Betaald parkeren

Een betalingssysteem kan optioneel en afhankelijk van het betalingsregime volledig klantspecifiek worden ingericht, bijv. op basis van OV-chipkaart, selfservice pre-paid stallingskaarten etc.

AccessPro® maakt onderscheid tussen verschillende gebruikersgroepen, zoals abonnementhouders, dagstallers (= regelmatige stallers) en incidentele stallers. Bij de initiële registratie/aanmelding van de gebruiker worden de RFID-tag en bijv. de OV-chipkaart aan elkaar gekoppeld.

Bij vertrek van de fiets uit de stalling wordt het gebruikerstype geïdentificeerd, wordt de stallingsduur berekend en – indien van toepassing – worden eventuele stallingskosten berekend en op het saldo van bijv. de OV-chipkaart in mindering gebracht.

Snelle realisatie

Door de toepassing van transponders zijn noodzakelijke aanpassingen aan de infrastructuur van de fietsenstalling, zoals het plaatsen van camera’s, het trekken van grote hoeveelheden kabel, het installeren van detectiesensoren aan de individuele fietsenstallingen en/of het plaatsen van toegangssystemen, zoals hekjes, tourniquets etc. overbodig. Het systeem kan derhalve heel snel worden geïmplementeerd.

Economisch verantwoord

AccessPro® is een economisch verantwoorde investering. Het biedt een totaaloplossing voor een efficiënt beheer van fietsenstallingen, waarbij de initiële investeringen gering zijn, de beheerskosten kunnen worden verlaagd en een economische(re) exploitatie van een fietsenstalling, bijv. door de modules “betaald parkeren” en “social media” mogelijk wordt.

Verkeersmanagement-tool

De transponders aan de fiets bieden goede mogelijkheden om AccessPro® breder in te zetten. De AccessPro®-technologie kan bijv. heel goed voor het real-time meten van verkeerstromen worden toegepast, zoals verkeerslichtmanagement. Door het plaatsen van een meetstation, welke de transponders leest en deze meetgegevens koppelt aan verkeerslichten, kunnen deze verkeerslichten heel eenvoudig en effectief op de real-time verkeersstromen worden afgestemd.

AccessPro® is een gezamenlijk concept van EasyLogic Smart ID Solutions BV en Lo Minck Mobility BV.