Fietsen parkeren

Efficiënt en comfortabel fietsen parkeren

In de praktijk blijkt regelmatig dat fietsenstallingen slecht toegankelijk zijn voor fietsen parkeren, bijv. door een te steile toegangstrap, oncomfortabele traptreden of een verkeerde positionering van de fietsgoten. Bovendien zijn veel fietsenstallingen vaak eenzijdig en met fietsonvriendelijke fietsrekken ingericht, zoals bijv. fietsrekken, waarin het voorwiel in een beugel moet worden gestald of rekken waarvoor veel krachtinspanning is vereist.

Met het oog op de toenemende diversiteit van fietsen en de gewijzigde karakteristieken van de gemiddelde fietser (hogere gemiddelde leeftijd) adviseren wij een fietsenstalling in te richten met een combinatie van fietsparkeersystemen. Door de gebruikers een keuzemogelijkheid te bieden wordt het gebruikerscomfort significant verhoogd.

Lo Minck Systemen biedt totaaloplossingen voor het inrichten en beheren van efficiënte en comfortabele fietsenstallingen; van advies tot en met realisatie. Met regelmaat zien wij dat de fietsparkeercapaciteit in fietsenstallingen door het gebruik van andere fietsrekken en/of een combinatie van fietsparkeeroplossingen tot wel 100% kan worden verhoogd.

Aarzel niet en neem contact met ons op voor een geheel vrijblijvend advies.

VelowUp!®Laadpunt